|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Słotwińska, Helena; red. Pintal, Leszek; red. Wyrostkiewicz, Michał
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 703-712
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jezus Chrystus; Duch Święty; apostołowie; wiara
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:30:29
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu