|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 573-581
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje summary
Streszczenie
Słowa kluczowe Zarach Zarachowicz; Karaimi; Halicz; XIX w.; XX w.; hazzan
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:06:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu