|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Etyka i życie publiczne
Redaktor(zy) publikacji red. Pawlica, Jan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 88-94
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XX w.; kultura; etyka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:55:31
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 104
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; ZSRR; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:25:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità
Redaktor(zy) publikacji red. Marinelli, Luigi; red. Piacentini, Marcello; red. żaboklicki, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 274-286
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe pisarze; Holokaust; XX w.; Polska; Szoa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:49:36
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Szczerbiński, Waldemar
Tytuł Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Gnesnensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 136-147
Rok 1997 Numer tomu 11