|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 290-299
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Pua Rakowska; kobiety
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:53:33
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Redaktor(zy) publikacji red. Tadeusz, Bujnicki; red. Krzysztof, Bired.zycki; red. Jarosław, Fazan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 228-250
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jung Wilne; Wilno; Żagary
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:41:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Teatras
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Redaktor(zy) publikacji red. Lempertienė, Larisa; red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 251-255
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Vilnius Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe teatr
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:41:31
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ars Senescendi
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 57-60
Rok 2009 Numer tomu 5