|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Roczniki Biblijne
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 15-26
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe chrześcijaństwo; literatura; polemiki
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:13:00
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 47-61
Rok 2010 Numer tomu 5 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe św. Jan; Ewangelia; teologia; interpretacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:13:37
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Zieliński, Konrad
Tytuł The Russian Revolutions, the Workers’ Movement and the Polish-Jewish Relations During the Great War [Rewolucje rosyjskie, ruch robotniczy i stosunki polsko-żydowskie w czasie wielkiej wojny]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 347-365
Rok 2010 Numer tomu 13 Zeszyt 2(26)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe rewolucja; Rosja; ruch robotniczy; stosunki polsko-żydowskie; I wojna światowa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:28:33
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu