|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka
Redaktor(zy) publikacji red. Stawowy-Kawka, Irena
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 273-288
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bułgaria; Palestyna; XX w.; imigracja; II wojna światowa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:47:24
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 79-96
Rok 2012 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jerozolima; cmentarz; Polacy; katolicy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:25:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pietkiewicz, Rajmund
Tytuł Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 7-26
Rok 2012 Numer tomu 15 Zeszyt 1-2(29-30)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe hebraistyka; chrześcijaństwo; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:36:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Nous avons cru au Paradis sur terre. Illusions et défaites des communistes juifs dans la Pologne d’après-guerre
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Minorités littéraires (et autres), en Pologne
Redaktor(zy) publikacji red. Grudzińska, Agnieszka; red. Siatkowska-Callebat, Kinga
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 158-164
Rok 2012 Numer tomu