|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Church History: Studies in Christianity and Culture
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 381-387
Rok 2013 Numer tomu 82 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Londyn; XIX w.; chrześcijaństwo; misje; konwersja; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:18:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics
Redaktor(zy) publikacji red. Jensz, Felicity; red. Acke, Hanna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 151-165
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Stuttgart Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Londyn; XIX w.; religia; misje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:50:02
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Ludwik Zamenhof – znany i nieznany. Wprowadzenie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Redaktor(zy) publikacji oprac. Jagodzińska, Agnieszka
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 7-22
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Kraków-Budapeszt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ludwik Zamenhof
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:48:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Doktor Esperanto i safa berura
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Redaktor(zy) publikacji oprac. Jagodzińska, Agnieszka
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 115-132
Rok 2012 Numer tomu