|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Julian Tuwim
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Holocaust Literature
Redaktor(zy) publikacji red. Kremer, Lillian
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 1273-1275
Rok 2003 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania New York Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Julian Tuwim; Holokaust; pisarze; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:45:27
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Midrasz
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 40-46
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 6
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Julian Tuwim; kultura; jidysz; poezja; Polska; dziecko; przekłady
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:30:21
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu