|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Judaica w zbiorach UMCS
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.
Redaktor(zy) publikacji red. Krawczyk, Antoni; red. Józefowicz-Wisińska, Elżbieta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 431-439
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaika; Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie; Lublin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:49:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Jakub Glatsztejn, Lublinie, moje święte miasto i Umarli nie chwalą Boga
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scriptores
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 187-190
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jakub Glatsztejn; Lublin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:48:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Akcent
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 114-115
Rok 1998 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jakub Glatsztejn; Lublin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:43:58
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim
Redaktor(zy) publikacji red. Hawryluk, Wojciech; red. Linkowski, Grzegorz
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 15-27
Rok 1996 Numer tomu Zeszyt