|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Das grosse Scheitern. Die Emissären des Institutum Judaicum und der Landrabbiner von Grosspolen
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 521-529
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; Wielkopolska; rabin ziemski
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:29:38
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Początki chasydyzmu polskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 311
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe chasydyzm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:14:05
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Der erste polnische Judenkatechismus und sein missionsgeschichtlicher Zusammenhang
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 74-82
Rok 1995 Numer tomu 19 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe katechizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:23:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Judenmission und Messianismus in Polen
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 110-123
Rok 1994 Numer tomu 16 Zeszyt