|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 232
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; Polska; Włochy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) współpr. Rutkowska, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 23:08:01
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł „Ubi Lenin, ibi Jerusalem”. Illusioni e sconfitte dei comunisti ebrei nella letteratura ebraico polacca del dopoguerra
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo PL.IT/Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 99-113
Rok 2008 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Włodzimierz Lenin; komunizm; literatura; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:20:41
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Il dibbuk dei polacchi. L’elaborazione dello spazio ebraico nella Polonia contemporanea
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polonia fra passato e futuro. Percorsi di cultura contemporanea
Redaktor(zy) publikacji red. Jaworska, Krystyna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 201-230
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Franco Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dybuk; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 23:07:28
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł L’esperienza ebraica in Polonia. Un tentativo di bibliografia italiana
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studi Slavistici
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 275-291
Rok 2006 Numer tomu 3 Zeszyt