|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Zwei galizisch-jüdische Schicksale in Wien. Die Autobiographien von Manes Sperber „All das Vergangene“ und Minna Lachs „Warum schaust du zurück“
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Hahn, Hans Henning; red. Stüben, Jens
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 291-313
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Bern Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe autobiografie; Galicja; Wiedeń; Manes Sperber; Minna Lachs
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:02:26
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 276
Rok 1991 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Universitas Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; Wiedeń; XVIII w.; XIX w.; XX w.; Niemcy; pisarze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:22:15
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sroka, Łukasz T.
Tytuł Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau
Redaktor(zy) publikacji red. Wichard, Rudolf
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 89-101
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Frankfurt am Main Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; XIX w.; relacje polsko-żydowskie; Wiedeń; Lwów; Kraków
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Wichard, Rudolf
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:07:36
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Vídenští vyhnanci ve Slezsku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 33-39
Rok 2001 Numer tomu Zeszyt