|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 81-91
Rok 2007 Numer tomu 22 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wielka Brytania; Izrael; Arabowie; XX w.; wojna; Bliski Wschód
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:14:40
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Arcana
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 156-168
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wielka Brytania; Izrael; XX w.; dyplomacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:09:26
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Portolana. Studia Mediterranea
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 233-245
Rok 2004 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Cypr; imigracja; XX w.; Wielka Brytania
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:07:31
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 290
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt