|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Pietkiewicz, Rajmund
Tytuł Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 7-26
Rok 2012 Numer tomu 15 Zeszyt 1-2(29-30)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe hebraistyka; chrześcijaństwo; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:36:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pietkiewicz, Rajmund
Tytuł Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Modern Christian Hebrew Studies]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 253-278.
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 2(28)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe hebraistyka; chrześcijaństwo; nowożytność
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:35:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu