|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan
Tytuł Świat ukryty w księgach. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 140
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje il.
Streszczenie
Słowa kluczowe Żydowski Instytut Historyczny; Warszawa; drukarstwo; starodruki; książka
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:23:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-23
Rok 2007 Numer tomu 10 Zeszyt 1(19)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe drukarnie; książka; hebrajski; Europa; XVI w.; XVII w.; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:44:08
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Żydowska książka w PRL a ówczesna wizja kultury. Co publikowało wydawnictwo Jidysz Buch?
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Słowo Żydowskie”
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 19-21
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt 9
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; Jidysz Buch; wydawnictwo; książka; PRL; XX w.; kultura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 15:27:32
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu