|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polish Journal of Biblical Research
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 55-70
Rok 2013 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe statystyka lingwistyczna; Biblia Hebrajska; anioły
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu