|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ars Senescendi
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 57-60
Rok 2009 Numer tomu 5 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; XX w.; zabory; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:02:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Guesnet, François
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 249-283
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Leipzig Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Księstwo Poznańskie; historiografia; zabory; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:17:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Gąsiorowski, Stefan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 207-214
Rok 2000 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998
Wydawca PAU. Komisja Historii i Kultury Żydów Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje format 8°
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznań; historiografia; zabory
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:00:26
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof, A.
Tytuł Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 485
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt