|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje
Redaktor(zy) publikacji red. Kijas, Zdzisław J.; red. Salamon, Maciej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 149-171
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ziemia Święta; krucjaty; krzyżowcy; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:47:58
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 191-212
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Lwów; ziemia; I Rzeczpospolita; miasto; gmina
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 41 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:54:12
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 379-386
Rok 2013 Numer tomu 140 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ziemia Święta; XX w.; Polacy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:26:57
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu