|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ars Senescendi
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 57-60
Rok 2009 Numer tomu 5 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; XX w.; zabory; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:02:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu