|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł The Jews in Poland
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 507, [5], il.
Rok 1992 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Jagiellonian University Printing House in Cracow Miejsce wydania Cracow Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Polska
Adres
Instytucja sprawcza Jagiellonian Universitu Research Center on Jewish History and Culture in Poland Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Paluch, Andrzej K.
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-27 Czas modyfikacji 18:28:39
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Budurowycz, Bohdan
Tytuł Galicja w twórczości Brunona Schulza
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Bruno Schulz. In Memoriam
Redaktor(zy) publikacji red. Kitowska-Łysiak, Małgorzata
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 9-18
Rok 1992 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; Brunon Schulz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:51:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Kuryluk, Ewa
Tytuł Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Bruno Schulz. In Memoriam
Redaktor(zy) publikacji red. Kitowska-Łysiak, Małgorzata
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 219-236
Rok 1992 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Brunon Schulz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:51:55
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Jacob Frank und sein messianisches Reich
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 218-235
Rok 1992 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu 34/35