|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 65-77
Rok 2003 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Królestwo Polskie; XIX w.; chasydyzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:07:22
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Żydzi w Ewangelii Janowej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Collectanea Theologica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 19-36
Rok 2003 Numer tomu 73 Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Ewangelia; św. Jan
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:06:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Jakub, syn Józefa, brat Jezusa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych
Redaktor(zy) publikacji red. Kapera, Zdzisław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 135-140
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Jezus Chrystus; ossuarium; Jakub syn Józefa; brat Jezusa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:00:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wyrozumska, Bożena; Wyrozumski, Jerzy
Tytuł Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu [New Materials to the Medieval History of Jews in Cracow]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-18
Rok 2003 Numer tomu 6 Zeszyt 2(12)