|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Drohobycz – eine Stadt zwischen Mythos und Wirklichkeit
Autor(zy) publikacji Lasatowicz, Maria Katarzyna
Publikacja/Czasopismo Städtische Räume als kulturelle Identitätsstrukturen
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 81-94
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Berlin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Drohobycz; miasto; mit
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:51:37
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł Jung Wilne – żydowskie Żagary?
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Wilno literackie na styku kultur
Redaktor(zy) publikacji red. Bujnicki, Tadeusz; red. Zajas, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 221-234
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jung Wilne; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:40:53
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Rozważania o tożsamości Żydów w Poznańskiem w XIX wieku i ich stosunkach z polskimi i niemieckimi sąsiadami
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku
Redaktor(zy) publikacji red. Jaroszewicz, Mieczysław; red. Stępiński, Włodzimierz
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 87-98
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Poznańskie; XIX w.; tożsamość; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:17:06
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 185-199
Rok 2007 Numer tomu 10 Zeszyt 2(20)