|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Bóg objawiający sie synom Abrahama w świetle konstytucji „Dei verbum”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Lred.oń, Ireneusz S.; red. Kaucha, Krzysztof; red. Krzyszowski, Zdzisław; red. Mastej, Jacenty; red. Pietrzak, Andrzej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 1063-1071
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Abraham; konstytucja „Dei verbum”; Bóg
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:03:21
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Verbum Vitae
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 73-90
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt 12
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe św. Jan; Ewangelia; Jezus Chrystus; kapłaństwo; uczniowie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:09:22
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu