|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Marciak, Michał
Tytuł Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian period]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-29
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 1(21)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wadi Daliyeh; Samaria; Persowie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:04:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Markowski, Artur
Tytuł Ewrejskaja priessa Bielostoka na rubieże XIX-XX ww. [Prasa żydowska w Białymstoku na przełomie XIX i XX wieku]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 233-244
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 2(22)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe prasa; Białystok; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:10:17
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mičaninová, Mária
Tytuł The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 215-231
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 2(22)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe średniowiecze; Salomon ibn Gabirola
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:21:28
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mrozek, Andrzej
Tytuł Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 193-204
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 2(22)