|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Mazur, Jerzy
Tytuł The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 237-252
Rok 2010 Numer tomu 13 Zeszyt 2(26)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ruś Czerwona; Krosno; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:12:03
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Olczyk, Maciej; red. Radecki, Waldemar
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 375-385
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gniezno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog żydowsko-chrześcijański; Yehasjahu Leibowitz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:22:24
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych
Redaktor(zy) publikacji red. Szczerba, Wojciech; red. Turowski, Mariusz; red. Zieliński, Jacek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 151-170
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; miłość
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:22:54
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Pankowski, Marian
Tytuł C’era e non c’era una volta un’ebrea
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 74
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt