|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kohen, Cwi
Tytuł Nad Bzurą
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów
Redaktor(zy) publikacji wyb., oprac., przedm. Prengowski, Marcin
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 301-303
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Sochaczew Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Sochaczew; księga pamięci
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:27:34
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 359-383
Rok 2012 Numer tomu 27 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog; chrześcijaństwo; judaizm; Jezus Chrystus; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:14
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Januaraufstand
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur
Redaktor(zy) publikacji red. Diner, Dan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 167-170
Rok 2012 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Weimar Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe powstanie styczniowe; XIX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:06:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 162-190
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 2