|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Brit mila. Uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polish Journal of Arts and Culture
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 103-118
Rok 2013 Numer tomu 4 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia Hebrajska; midrasz; Talmud; obrzezanie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:36:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polish Journal of Biblical Research
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 55-70
Rok 2013 Numer tomu 23 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe statystyka lingwistyczna; Biblia Hebrajska; anioły
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:39
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 647-678
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kraków; samorząd; partie polityczne; antysemityzm; integracjonizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:54:18
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Teksty Drugie
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 127-141
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 5