|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Gellman, Uriel
Tytuł Toward a New Geography of Hasidism
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish History
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 171-199
Rok 2013 Numer tomu 27 Zeszyt 2-4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe chasydyzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:01:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł John 8:44 as crux interpretum”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns
Redaktor(zy) publikacji red. Chrupcała, Lesław D.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 403-421
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Milano Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe św. Jan
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:30:48
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Biblical Annals
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 421-438
Rok 2013 Numer tomu 3 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kościół; prześladowanie; I w.; II w.; starożytność
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:18:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław, S.
Tytuł Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 272
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt