|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Polish Literature on the Holocaust
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Holocaust Literature. A Critical Introduction
Redaktor(zy) publikacji red. Rosen, Alan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 15-163
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Cambridge Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; Polska; Holokaust
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:50:49
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polski Słownik Biograficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 414-417
Rok 2012 Numer tomu 48 Zeszyt 3(198)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chone Shmeruk; Chone Szmeruk
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:49:40
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polski Słownik Biograficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 457-458
Rok 2012 Numer tomu 48 Zeszyt 3(198)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szmuel Lejb Sznajderman; Samuel Leib Shneiderman; Samuel Leib Schneiderman
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:50:02
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł „Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura
Redaktor(zy) publikacji red. Litwin, Weronika; red. Szabłowska-Zaremba, Monika; red. Żurek, Sławomir Jacek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 317-349
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt