|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 123-128
Rok 2011 Numer tomu 41 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe prasa; język; antysemityzm; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:36:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
Redaktor(zy) publikacji red. Molisak, Alina; red. Kołodziejska, Zuzanna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 164-175
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Adam Szyper; poezja; diabeł
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:44:33
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Strach ma stare oczy. (Dzieciństwo w czasie Zagłady)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu
Redaktor(zy) publikacji red. Wiatr, Ewa; red. Zawilski, Piotr
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 116-131
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Łódź Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holokaust; XX w.; dziecko
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:43:47
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł The Linguistic Image of the Jew in “Rola” and “Niwa” Weeklies at the Turn of the 19th and 20th Century [Język obrazujący Żyda w tygodnikach „Rola” i „Niwa” z przełomu XIX i XX wieku]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 311-321.
Rok 2010 Numer tomu 13 Zeszyt 2(26)