|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Kohen, Cwi
Tytuł Nad Bzurą
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów
Redaktor(zy) publikacji wyb., oprac., przedm. Prengowski, Marcin
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 301-303
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Sochaczew Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Sochaczew; księga pamięci
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:27:34
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu