|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Majdanik, Piotr
Tytuł Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Mrozek, Andrzej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 219-233
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Mojżesz Majmonides; chrześcijaństwo; islam; judaizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:15:13
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Majdanik, Piotr
Tytuł Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Religiologica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 157-158
Rok 2006 Numer tomu 39 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe starożytność; Talmud; chrześcijaństwo; judaizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:56:36
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu