|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kozińska-Witt, Hanna; Silber, Marcos
Tytuł Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe – Introduction
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 115-123
Rok 2011 Numer tomu 10 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Europa Środkowo-Wschodnia; miasta; samorząd; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:55:15
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Silber, Marcos
Tytuł The German „Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 35-55
Rok 2014 Numer tomu 17 Zeszyt 2(34)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Niemcy; religia; XX w.; gmina
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 16:52:25
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu