|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Scripta Judaica Cracoviensia
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 49-59
Rok 2010 Numer tomu 8 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe średniowiecze; legendy; I Rzeczypospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:00:05
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje
Redaktor(zy) publikacji red. Kijas, Zdzisław J.; red. Salamon, Maciej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 149-171
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ziemia Święta; krucjaty; krzyżowcy; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:47:58
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mazur, Jerzy
Tytuł The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 237-252
Rok 2010 Numer tomu 13 Zeszyt 2(26)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Ruś Czerwona; Krosno; średniowiecze
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:12:03
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mičaninová, Mária
Tytuł The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 215-231
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 2(22)
Tytuł tomu