|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Anioł w literaturze i kulturze
Redaktor(zy) publikacji red. Ługowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 71-77
Rok 2005 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:03:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł Silenzio di Dio e volontà di sopravvivere
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rassegna Mensile di Israel
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 39-45
Rok 2005 Numer tomu 71 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Bóg
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:13:50
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ronen, Shoshana
Tytuł Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish History Quarterly
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 95-106
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaizm; teologia; hester panim; Holokaust; feminizm; Bóg
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:37:02
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ronen, Shoshana
Tytuł Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Przegląd Filozoficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-137
Rok 2010 Numer tomu 19 Zeszyt 1
Tytuł tomu