|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nowiny Kurier
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 10-11, 14
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; Daleki Wschód; Palestyna
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:13:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Redaktor(zy) publikacji red. Grabski, August
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 65-84
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; ZSRR
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:45:41
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł U genezy projektu Birobidżanu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi
Redaktor(zy) publikacji red. Stawowy-Kawka, Irena; red. Rojek, Wojciech
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 377-386
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Birobidżan; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:26:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 104
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu