|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 268
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Harrassowitz Verlag Miejsce wydania Wiesbaden Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe komunizm; jidysz; kultura; XX w.; Europa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Grözinger, Elvira; red. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:54:04
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Omosessualità e Europa. Atti del Convegno internazionale
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 246
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Lithos Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe homoseksualiści; Europa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Quercioli Mincer, Laura; red. Amenta, Alessandro
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:47:42
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up)
Tytuł Café Savoy: teatro yiddish in Europa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony XVIII, 88
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Bulzoni Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje il.
Streszczenie
Słowa kluczowe teatr; jidysz; Europa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Quercioli Mincer, Laura; red. Bertolone, Paola
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Biblioteca teatrale
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 144 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 18:45:15
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice
Redaktor(zy) publikacji red. Prokop-Janiec, Eugenia; red. Żurek, Sławomir J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 233-244
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka