|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł A szrajber iz gebojrn geworn: Icchok Baszewis-Zingers jugntleche werk antdekt in Bilgoraj
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Forwerts
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 12-13
Rok 2007 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biłgoraj; literatura; Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:50:03
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
Redaktor(zy) publikacji red. Maliszewski, Lech
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 185-206
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Józef Piłsudski; Szalom Asz; Szolem Asz; Mojżesz Schorr; Majer Bałaban; Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:19:06
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Biłgoraj, czyli raj…
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Akcent
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 9-15
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Isaac Bashevis Singer; Icchok Baszewis Singer; Biłgoraj; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:48:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Isaac Bashevis Singer: His Work and His World
Redaktor(zy) publikacji red. Denman, Hugh
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 17-29
Rok 2002 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu