|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish Quarterly Review
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 290-320
Rok 2005 Numer tomu 96 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; chasydyzm; sztadlani; polityka; Izaak z Warki; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:14:33
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu