|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Sefer sziwchej Habeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 326, [13], il.
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Austeria Miejsce wydania Kraków-Budapeszt Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Baal Szem Tow; Izrael ben Eliezer
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., przedm., oprac. Doktór, Jan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-27 Czas modyfikacji 18:03:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Lustigman, Awrom
Tytuł Szolem Asz u krajan w Izraelu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Redaktor(zy) publikacji red. Kalinowski, Daniel
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 153-158
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szolem Asz; Szalom Asz; Izrael
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:52:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Besht and the Messianic Year 5500
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwartalnik Historii Żydów
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 313-323
Rok 2005 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Izrael ben Eliezer; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:29:21
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł „Izraelita” (1866-1915)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Redaktor(zy) publikacji red. Nalewajko-Kulikov, Joanna; red. Bąbiak, Grzegorz P.; red. Cieślikowa, Agnieszka J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 45-60
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu