|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kosior, Wojciech
Tytuł Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 359-383
Rok 2012 Numer tomu 27 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog; chrześcijaństwo; judaizm; Jezus Chrystus; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:38:14
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Die literarische Suche nach den Spuren Jesu in der „Christustrilogie“ von Patrick Roth
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Auf der Suche nach der Humanitas
Redaktor(zy) publikacji red. Białek, Edward; red. Rzeszotnik, Jacek; red. Eugeniusz, Tomiczek
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 43-58
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Patrick Roth; Jezus Chrystus; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:09:10
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Przegląd Religioznawczy
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-109
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Jezus Chrystus; chrześcijaństwo
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 17:47:11
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Estetyka i Krytyka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 15-50
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt 3
Tytuł tomu