|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polski Słownik Biograficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 564-566
Rok 1997 Numer tomu 37 Zeszyt 4(155)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Joel Sirkes; Joel Serkes; I Rzeczpospolita
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:23:15
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu