|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Marcinkowski, Roman
Tytuł Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 237-248
Rok 2004 Numer tomu 7 Zeszyt 2(14)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Luigi Chiarini; antyjudaizm; judaizm; reforma
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:08:59
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu