|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Żydowscy zesłańcy na Mauritius
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani
Redaktor(zy) publikacji red. Bernacki, Włodzimierz; red. Walaszek, Adam
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 667-678
Rok 2012 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Mauritius; XX w.; zesłanie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:48:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Patek, Artur
Tytuł Deportowani na Mauritius. Rozdział z dziejów ha’apali
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nowiny Kurier
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 10-11
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Mauritius; XX w.; deportacje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-05 Czas modyfikacji 18:16:28
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu