|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Yiddish Literature and Communism in postwar Poland: The Poetry of Kalman Segal, Moshe Shklar and Paltiel Tsibulski
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Iggud. Selected Essays in Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji red. Tamar, Alexander-Frizer; red. Tobi, Yosef; red. Laor, Dan; red. Schwartwald, Ora; red. Amishai-Maisels, Ziva
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 35-56
Rok 2007 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu Languages, Literatures, and Arts
Wydawca Magnes Press Miejsce wydania Jerusalem Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Kalman Segal; Mosze Szklar; Paltiel Cybulski; literatura; jidysz; poezja; XX w.; komunizm; PRL
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:54:59
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu