|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł „Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 564
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Homini Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; oświecenie; literatura; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Kłańska, Maria; red. Kita-Huber, Jadwiga; red. Zarychta, Paweł
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 21:08:14
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Ein Sabbatianer Aaron Margalitha von Żółkiew und das Religionsgespräch zu Hannover
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Fördern und Bewahren. Studien zur europäischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 79-91
Rok 1996 Numer tomu 70 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sabataizm; Aaron Margalitha; Żółkiew; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:24:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions
Redaktor(zy) publikacji red. Nagel, Michael; red. Zimmermann, Moshe
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 273-282
Rok 2013 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Brema Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; prasa; „Rola”; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 199-213
Rok 2003 Numer tomu 3 Zeszyt
Tytuł tomu