|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Wierzbieniec, Wacław
Tytuł Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-21
Rok 2011 Numer tomu 14 Zeszyt 1(27)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe miasto; samorząd; Lwów; Przemyśl; Rzeszów; XX w.; międzywojnie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:54:47
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wierzbieniec, Wacław
Tytuł Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji. Próba oceny [Changes in the Jewish Population in Przemyśl in the Period of the Autonomy of Galicia]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 201-220
Rok 1998 Numer tomu 1 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Przemyśl; autonomia; Galicja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:53:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rocznik Przemyski
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 59-100
Rok 2000 Numer tomu 36 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Przemyśl; XVII w.; cmentarz; macewy; nagrobek; epigraf
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2018-01-21 Czas modyfikacji 14:44:50
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej
Tytuł XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Redaktor(zy) publikacji red. Pilarczyk, Krzysztof; red. Gąsiorowski, Stefan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 113-139
Rok 2000 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998