|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 185-199
Rok 2007 Numer tomu 10 Zeszyt 2(20)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Qumran; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:27:04
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Muchowski, Piotr
Tytuł Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran [Two Key Research Issues in the Studies on Biblical Manuscripts form Qumran]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 27-43
Rok 2001 Numer tomu 4 Zeszyt 1-2(7-8)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Qumran; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:27:54
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Moralność wspólnoty qumrańskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Moralność objawiona w Biblii
Redaktor(zy) publikacji red. Pikor, Wojciech
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 111-121
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Qumran
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:29:17
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz. S. Bartnika
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 101-110
Rok 2009 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca