|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice
Redaktor(zy) publikacji red. Prokop-Janiec, Eugenia; red. Żurek, Sławomir J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 233-244
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; pisarze; Europa; USA
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:48:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Literatura Holokaustu w Polsce i USA. Poszukiwanie wspólnego kanonu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi
Redaktor(zy) publikacji red. Kochańczyk, Alina; red. Niewiadomski, Andrzej; red. Wróblewski, Bogusław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 81-91
Rok 2009 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; Holokaust; Polska; USA
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:22:04
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Filozofia dialogu
Redaktor(zy) publikacji red. Baniak, Józef
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 67-87
Rok 2009 Numer tomu 8 Zeszyt
Tytuł tomu Od filozofii do teologii
Wydawca Miejsce wydania Poznań Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog żydowsko-chrześcijański; Usa; ateizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:22:06
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Różański, Przemysław
Tytuł Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936-1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie [Anti-Jewish Disturbances at Polish Colleges from 1936 to 1937 in the Reports of the American Embassy in Warsaw]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 207-235
Rok 2009 Numer tomu 12 Zeszyt 1-2(23-24)
Tytuł tomu
Wydawca