|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Poles, Germans and Jews in the Grand Duchy of Poznan in 1848: From Coexistence to Conflict
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Quarterly
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 385-394
Rok 1999 Numer tomu 33 Zeszyt 3
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wielkie Księstwo Poznańskie; Wiosna Ludów; XIX w.; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 15:59:44
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Polen, Deutsche und Juden und die preußische Politik im Großherzogtum Posen. Versuch einer neuen Sicht
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert
Redaktor(zy) publikacji red. Hahn, Hans Henning; red. Kunze, Peter
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 51-60
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Berlin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Wielkie Księstwo Poznańskie; XIX w.; polityka; Prusy; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:16:29
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu